سبد خرید خالي مي باشد
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
سقف كاذب: سقف كاذب، صنعتى نوين در ساختمان‌سازى بوده است كه اجرايش نيز به‌آسانى و با سرعت بالايى قابل انجام می‌باشد. سقف كاذب، سقفى است كه از سقف اصلى ساختمان آويزان می‌باشد، كه به همين دليل خصوصياتى از قبيل: آكوستيك كردن فضا، پوشش تأسيسات و كابل‌ها، ايجاد حجم‌هاى دكوراتيو، هدايت و جلوگيرى از اتلاف دما و رطوبت، نورپردازى مناسب با شرايط و … را دارا می‌باشد.سقف كاذب داراى دو بخش است: بخش فلزى و پنل‌هاى سبك، كه شبكه فلزى به سقف اصلى متصل شده و پنل‌ها روى آن شبكه سوار مى‌شوند، كه اين پنل‌ها مى‌توانند به‌صورت گچى، چوبى، فلزات رنگى،…
کف‌پوش آجری: كف‌پوش آجرى كه معمولاً در حياط و يا پياده‌رو‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد، حس گرما و صميميت به فضا مى‌بخشد، چرا كه قطعه‌هاى كوچك با چينش‌هاى متفاوت هر كدام بى‌نهايت تركيب زيبا در دكوراسيون حياط ايجاد مى‌كنند. هم‌چنين كفپوش‌هاى آجرى در حياط‌هايى كه فضاى سبز زيادى در اطراف خود دارند، بهترين تركيب را خواهند داشت. علاوه بر اين‌ها كف‌پوش آجر براى فضاهاى كوچك بسيارمناسب مى‌باشد، زيرا به‌دليل دارا بودن تنوع در چينش، مى‌توان طرح‌هايى را اجرا كرد كه به بزرگ‌نمايى فضا كمك كنند. جهت سفارش با شماره هاي زير تماس بگيريد: 021-22912050 (در ساعات اداري) 09129571029 (پشتيباني 24…
کف‌پوش آجری: كف‌پوش آجرى كه معمولاً در حياط و يا پياده‌رو‌ها مورد استفاده قرار مى‌گيرد، حس گرما و صميميت به فضا مى‌بخشد، چرا كه قطعه‌هاى كوچك با چينش‌هاى متفاوت هر كدام بى‌نهايت تركيب زيبا در دكوراسيون حياط ايجاد مى‌كنند. هم‌چنين كفپوش‌هاى آجرى در حياط‌هايى كه فضاى سبز زيادى در اطراف خود دارند، بهترين تركيب را خواهند داشت. علاوه بر اين‌ها كف‌پوش آجر براى فضاهاى كوچك بسيارمناسب مى‌باشد، زيرا به‌دليل دارا بودن تنوع در چينش، مى‌توان طرح‌هايى را اجرا كرد كه به بزرگ‌نمايى فضا كمك كنند. جهت سفارش با شماره هاي زير تماس بگيريد: 021-22912050 (در ساعات اداري) 09129571029 (پشتيباني 24…

تماس با ما:

نقشه

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه تولیدی هارمونی دکور می باشد.